องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
อีเมลล์. obtbung01@gmail.com
เบอร์โทร. 045-451686
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ฺBung Subdistrict Administration Organization
พัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมคมนาคม สร้างค่านิยมวัฒธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลบุ่งในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

งานราชการ

ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ดูทั้งหมด