วิสัยทัศน์ ( Vision )

"ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาด้านอาชีพ"

ITA
LPA
e-GP
แบบสำรวจ
รับเรื่องร้องทุกข์
0883771919
Admin เข้าระบบ
Facebook อบต.บุ่ง


 

ข้อมูลทั้งหมด    

 วันที่  เรื่อง
 15 กรกฎาคม 2563  เมื่อประชาชนได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ ต้องทำอย่างไร
 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
 01/07/2563  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 15 มิถุนายน 2563  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2563 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านอ่างใหญ่
 12 กุมภาพันธ์ 2563  กรอบระยะเวลาการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกต.ท้องถิ่น)

ข้อมูลทั้งหมด    

ข้อมูลทั้งหมด    

ข้อมูลทั้งหมด    

ข้อมูลทั้งหมด    


ข้อมูลพื้นฐาน อบต