จ่าสิบเอกสมาน  สุตัน
เจ้าพนักงานป้องกัน ชำนาญงาน
-