หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
ข้อบัญญัติห้ามใช้ยานพาหนะ ที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ อบต.บุ่ง พ.ศ.๒๕๕๘