ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Download File

เมนูข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน อบต