ประกาศ ข้อกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 ประกาศ ข้อกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Download File

เมนูข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน อบต