ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ พร้อมวางท่อขนาด 3800 เมตร บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ พร้อมวางท่อขนาด 3800 เมตร บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Download File

เมนูข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน อบต